Hva er en franchiseavtale?

Dette er det tekniske navnet på kontrakten mellom to ulike juridiske enheter (franchisetaker og franchisegiver, du og oss) som utgjør et franchisesystem.

Franchisegiveren gir franchisetakeren rett til å bruke merkevare, varemerker, prosesser, logoer og teknisk assistanse og kommersiell rådgivning i bytte mot en avgift. Franchisetaker blir en del av et nettverk av tilknyttede selskaper i forskjellige territorier rundt om i verden.

I MBEs tilfelle er det et nettverk av flere tusen gründere i mer enn 40 land.