Vil jeg ha et eksklusivt område for mitt senter?

Ja. Franchiseavtalen din vil klart definere området hvor ingen andre MBE-sentre skal åpnes.