Vil MBE-forretningskonseptet fungere i byen min?

Nesten sikkert, ja. Med MBE-forretningssentre som for tiden eksisterer i mer enn 40 land rundt om i verden. Vi er sikre på å si at MBE-forretningskonseptet lett kan tilpasses ethvert kulturelt eller økonomisk miljø, som ditt lokale område kan tilby.